Algoritmizace funkcí ŘS PZP Štramberk

Použité produkty: SW řídicího systému

Obory: Automatizace technologických procesů, Plynárenství

Dokončeno: 2015

Popis

Algoritmizace funkcí řídicího systému podzemního zásobníku plynu do grafického prostředí Comos, RWE Gas Storage s.r.o.