Architektura řídicího systému SandRAZákladní vlastnosti

Robustnost a spolehlivost

Veliký důraz jak při výběru jednotlivých prvků tak při volbě architektury řídicího systému je kladen na vysokou spolehlivost. Pro nejnáročnější aplikace je možno všechny prvky systému realizovat jako redundantní.

Otevřenost

Řídicí systém je budován jak z prvků vlastní produkce firmy ZAT (zejména úroveň přímého řízení), tak z prvků renomovaných výrobců, se kterými ZAT dlouhodobě spolupracuje. To má za následek, že systém řídicí systém SandRA je maximálně otevřený a umožňuje integraci zařízení jiných výrobců na všech úrovních řídicí struktury.

Flexibilita a individuální řešení

Otevřenost systému v kombinaci s podporou vlastního vývoje a výroby umožňuje maximální přizpůsobení aplikace řídicího systému specifickým požadavkům zákazníka.

Pokročilé nástroje pro správu a údržbu systému

Projektování, konfigurace a správa celého řídicího systému SandRAse provádí z Inženýrské stanice, na které jsou instalovány všechny potřené nástroje.

Dlouhá doba provozního života

Vlastní vývoj, výroba a servis klíčových komponent řídicího systému SandRA umožňuje garantovat uživatelům dlouhodobou dostupnost náhradních dílů a případnou postupnou modernizaci či rozšiřování řídicího systému po částech, s garancí kompatibility s dříve instalovaným zařízením.

Hlavní přednosti řídicího systému SandRA

 • Architektura DCS systému
 • Otevřený systém umožňující integraci produktů různých výrobců na všech úrovních
 • Nová perspektivní řada řídicích stanic SandRA Z200 a Z100
 • Integrované nástroje pro programování a správu dat projektu.
 • Flexibilita – maximální přizpůsobení potřebám zákazníka
 • Reference z aplikací v širokém spektru oborů
 • Možnost postupné modernizace stávajících řídicích systémů ZAT
 • Dlouhá provozní doba života řídicího systému zajištěná servisními službami s podporou vlastního vývoje a výroby

Připojení vstupních signálů

Připojení vstupních signálů ze snímačů řízené technologie a výstupních ovládacích signálů je možno realizovat prostřednictvím stanic vzdálených vstupů/výstupů.

Propojení stanic vzdálených I/O s řídicími stanicemi je realizováno některým ze standardních protokolů typu fieldbus (např. Profibus, Powerlink, Modbus RTU atd.) To umožňuje připojit k systému SandRA stanice vzdálených I/O, podporující některý ze standardizovaných komunikačních protokolů, prakticky od libovolného výrobce.

Příkladem takového řešení je připojení stanic vzdálených I/O řady X20 vyráběné firmou B&R, které byly plně integrovány do systému nejen na úrovni komunikace ale i do návrhových a projekčních nástrojů a staly se tak jedním ze stavebních prvků architektury řídicího systému. Snímače a akční členy je samozřejmě možno připojit také přímo na sběrnici fieldbus, pokud jsou vybaveny rozhraním pro použitý protokol.

Operátorská úroveň (SCADA HMI)

Operátorská úroveň (SCADA/HMI) umožňuje vizualizaci technologických dat, zadávání povelů, nastavování parametrů procesu, řízení technologie pomocí předdefinovaných sekvencí a postupů a řadu podpůrných funkcí (vyhodnocování trendů procesních dat, vytváření reportů, archivace dat, zpracování alarmů, predikce atd.).SCADA

Tato úroveň může zahrnovat několik operátorských pracovišť, server pro archivaci dat, informační server poskytující data pro systémy řízení výroby a plánování zdrojů (MES, MRP/ERP). Přenos dat mezi operátorskou úrovní a řídicími stanicemi zajišťuje I/O server (zpravidla v redundantním provedení).

Klíčovou součástí je také komunikační síť propojující jednotlivé prvky. SandRA nabízí dvě základní koncepce řešení operátorské úrovně.

Koncepce využívající pro komunikaci s úrovní přímého řízení I/O server, který poskytuje data jednotlivým operátorským stanicím. Vlastní zpracování dat, jednotlivé technologické obrazovky a řídicí úlohy se vykonávají na operátorských stanicích.
Koncepce využívající tzv. Industrial Application Server (IAS). V tomto případě probíhají veškeré operace s daty na IAS. Operátorská pracoviště pak slouží pouze k zobrazení dat pomocí tzv. „tenkého klienta“.

Společnost ZAT a.s. má dlouholeté zkušenosti s realizací operátorských pracovišť s prostředky firmy Wonderware a ZAT a.s. je jediným certifikovaným integrátorem Wonderware v ČR a SR.
Otevřenost systému SandRA však umožňuje integraci SCADA/HMI systémů dalších výrobců. Jako příklad můžeme uvést propojení se SCADA/HMI systémem Reliance (www.reliance.cz)

Nástroje pro projektování, konfiguraci a správu systému

Inženýrská stanice

 • Slouží pro správu celé aplikace řídicího systému SandRA
 • Jsou na ní instalovány všechny potřebné nástroje pro projektování, programování a konfiguraci všech prvků řídicího systému


Projektová databáze Pertinax (PDP) - základní nástroj pro správu dat v celé aplikaci řídicího systému

Pertinax 6 - jednotný programovací prostředek pro procesní stanice v systémech ZAT

Instrument Management Software (IMS) - nástroj pro správu inteligentních snímačů

PernetSim - simulátor komunikace v síti Pernet

Přístup ZAT k licencím

 • Firma ZAT a.s. vytváří svým zákazníkům takové podmínky, aby bylo možné vypsání výběrového řízení na servisní práce i na realizaci nových obchodních případů souvisejících se SW i HW úpravami ŘS z produkce ZAT a.s.
 • Dodaný aplikační SW od firmy ZAT a.s. je vlastnictvím zákazníka, pokud je tak dohodnuto ve smluvních podmínkách. V opačném případě je ZAT a.s. připraven se zákazníky zahájit jednání nad legalizací tohoto SW.
 • V případě, že součástí dodávky je SW nástroj Pertinax, je vlastnictvím zákazníka, pokud je tak dohodnuto ve smluvních podmínkách. Užívání tohoto SW se řídí konkrétními licenčními podmínkami uvedenými ve smlouvě. V opačném případě je ZAT a.s. připraven se zákazníky zahájit jednání nad legalizací tohoto SW. Vzor licenčního ujednání k nahlédnutí najdete zde.

Speciální aplikace pro energetiku

Navrhujeme a dodáváme speciální elektronická a elektrotechnická zařízení, pro mnohé aplikace pro řízení technologie jaderné elektrárny. Vyvíjíme a vyrábíme také speciální výkonové bloky jako řízené usměrňovače, měniče, střídače apod.

Zařízení navrhujeme zejména pro vlastní projekty, ale naše know-why a know-how nabízíme i ostatním zákazníkům.