Automatizace technologických procesů

Co děláme?

Jsme spoluzakladatelé oboru automatizace technologických procesů ve světě. Používáme výhradně komponenty od prověřených výrobců a na základě potřeb zákazníka realizujeme malé až střední zakázky. Pracujeme s vlastním řídicím systémem SandRA, konkrétně s řadami Z200, Z210 a DV.

Dále používáme produkty českých i zahraničních výrobců. Našimi dodavateli jsou: SIEMENS, SAIA, B&R, GE Intelligent Platforms, Wonderware (InTouch) a Allen Bradley. V České republice spolupracujeme s firmami Geovap (Reliance) a Moravské přístroje a.s. (ControlWeb).

Proč si nás vybrat

  • Tradice 56 let a přes 50 000 realizovaných zakázek v 50 zemích světa
  • Komplexnost Zajišťujeme projekci, výrobu, instalaci i servis dodávek
  • Schopnosti Zaměstnáváme vysoce kvalifikované pracovníky
  • Kontroling Máme zavedený kvalitní systém řízení projektů, který zaručí spolehlivost všech dodávek na světě
  • Spolehlivost Jsme nositelé certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a ISO 13485
  • Záruka Garantujeme dvacetiletý provoz řídicích systémů

Automatizace procesů v dopravě

Zajišťujeme komplexní dodávky dispečerské řídící techniky a dálkové diagnostiky technologických systémů v železniční dopravě. S našimi systémy se setkáte na několika úrovních řízení. Zajistíme sběr dat od procesní úrovně přes  lokální vizualizaci až po centrální krajské dispečinky. 

Produkty

Reference

Povrchové doly

V oblasti povrchové těžby a dopravy surovin nabízíme jakožto vyšší dodavatel ASŘ TP rozsáhlé služby. Otevíráme možnost řídit z dispečinků skrývku a těžbu uhlí na povrchových dolech, ale také ovládat navazující technologie v úpravnách uhlí a čerpání důlních vod.

Produkty

Reference

Bioplynové stanice

Specializujeme se na řídicí systémy pro bioplynové stanice všech výkonových stupňů. Poskytujeme komplexní dodávku řídicího systému, kabeláže, polní instrumentace a lokální i dálkovou vizualizaci.

Produkty

Control system of biogas plants
Control system of biogas plants Control systems can adapt to any requirements and range of a biogas plan. They can provide independent feeding and weighting...

Reference

Čistírny odpadních vod

Zajišťujeme komplexní dodávku řídicích systémů, které umožňují udržování kvality vypouštěné vody a dodržení limitů koncentrací škodlivin v širokém rozsahu průtočných množství a kvality vstupní vody. Systém sbírá dat od procesní úrovně přes lokální vizualizaci až po centrální dispečinky.

Produkty

Reference

Další průmyslové podniky

Na základě vašich požadavků Vám nabídneme řídicí systém pro každý technologický proces. Jsme schopni Vám nabídnout jak vlastní řídicí systém SandRA tak systémy renomovaných český a zahraničních výrobců.

Produkty

Reference

Garant oboru

Ing. Václav Janoch


+420 604 236 705
vaclav.janoch#zavhack;zat.cz