Dálková diagnostika technologických systémů Zpět

Procesní úroveň systému je začleněna přímo do skříní technologického zařízení. Dálkové ovládání je instalováno na dozorně objektu. Centrální ovládání pak řídí svěřené technologie z jednoho místa. 

Integrační server pro dálkovou diagnostiku slouží pracovišti dispečera železniční dopravní cesty, popř. jinému (pokud není toto pracoviště pro trať vybavené dálkovým ovládáním). V tom případě probíhá přenos informací ve směru ovládání z pracovišť obsluhy.