Dispečerská řídicí technika Zpět

Zařízení s centrálním programovatelným automatem a průmyslovým počítačem ovládá technologie v místním i vzdáleném ovládacím režimu. Následně vyhodnocuje stav ovládaných zařízení a provádí jeho manipulaci. 

Řídicí systémy se využívají: 

  • V rozvodnách
  • Na železničních stanicích
  • Na spínacích stanicích
  • V trakčních transformovnách

Automat SAIA je vždy spojen s pracovištěm pro místní obsluhu, a to díky nástroji PC Advantech umístěnému přímo v rozvaděči nebo ve speciální podružné skříni pracoviště obsluhy.