Generátor Zpět

Navrhujeme a realizujeme budicí systémy libovolného typu od basic designu až po realizaci u zákazníka včetně záručního a pozáručního servisu. Naše nabídka dále obsahuje fázovací zařízení a dodávky elektro NN a VN.

Budicí soupravy generátorů

Automatický regulátor napětí AVR Z 110, jednodeskový modul, obsahuje:

 • Fázové řízení tyristorů
 • Programovatelná pole
 • Dva jednočipové mikropočítače architektury ARM
 • Komunikační adaptéry CAN, USB, RS232 a Ethernet. 

Deska regulátoru opatřená konektory a svorkovnicemi je umístěna v plechové skříňce, která umožňuje montáž do rozvaděče.
Ovládací panel regulátoru je zabudovaný do dveří rozvaděče společně s klávesnicí. Na počítači je několik typů obrazovek, které dávají veškeré informace o stavu budicí soupravy a měřených veličinách generátoru. Obsahuje povelová tlačítka pro místní ovládání buzení. Obdobný ovládací panel nabízíme i pro velín bloku.

Funkce regulátoru napětí:

 • Regulace napětí a jalového výkonu, přesnost regulace napětí na svorkách generátoru v ustáleném stavu lepší než 0,5%
 • Srovnávač napětí před přifázováním generátoru k síti
 • Nastavení nulového jalového výkonu před vypnutím generátoru od sítě
 • Regulace budicího proudu při zkouškách a při výpadku měření statorového napětí
 • Invertorový chod tyristorového usměrňovače pro provozní odbuzení generátoru
 • Omezovače statorového a rotorového proudu s proměnným zpožděním závislým na velikosti nadproudu, omezovač napětí a omezovač U/f
 • Hlídač meze podbuzení
 • Systémový stabilizátor PSS
 • Fázovač generátoru
 • Sekvenční řízení budicí soupravy, diagnostika poruch a automatické přechody mezi kanály


Synchronizační zařízení generátoru

Zařízení DSD Z110, jednodeskový modul, obsahuje:

 • Analogové měřící vstupy
 • Programovatelná pole
 • Dva jednočipové mikropočítače architektury ARM
 • Komunikační adaptéry USB, RS485/422 a Ethernet

Deska opatřená konektory a svorkovnicemi je umístěna v kovové skříňce, ta je učena do rozvaděče nebo na ovládací panel.

Aplikace a použití:

 • Automatické sepnutí výkonového vypínače generátoru
 • Monitorování a kontrola sepnutí

Pro zajištění plné kontroly a maximálního zabezpečení spínání se zařízení používá v dvoukanálovém uspořádání - dvě zařízení ZAT DSD 110, kdy jedno provádí automatické sepnutí a druhé provádí kontrolu a monitorování.
V případě použití regulátoru buzení ZAT AVR 110 automatické sepnutí provádí regulátor buzení a kontrolu s monitorováním provádí jedno zařízení ZAT DSD 110.

Výhody nového synchronizačního zařízení ZAT DSD Z110:

 • Méně elektronických komponentů a vzájemných propojení
 • Snazší uvedení do provozu a servis, jednoduchá konfigurace pomocí nástrojů běžících na PC Windows
 • Adaptace pro konkrétní aplikaci pomocí konfigurace aplikačního softwaru zařízení, programovatelné vstupy a výstupy