MVE Ružín II

Popis objektu: SandRA Z200 - Regulátor turbíny

Použité produkty: SandRA Z200

Obory: Automatizace pro klasickou energetiku, Vodní elektrárny

Země: Slovenská republika

Dokončeno: 2015

Popis

Zákazník - ENEL / Slovenské elektrárne a.s.

Průtočná elektrárna na řece Hornád. Byla vybudovaná na vyrovnávací nádži pod VE Ružín. Zpracovává průtoky ze špiček přečerpávací elektrárny Ružín.

Instalovaný výkon 1,8MW

Uvedení do provozu 1974

1x Kaplanova turbína (horizontální přímoprůtočná)


Další reference z tohoto oboru