Obnova systému kontroly a řízení JE Dukovany M1,2

Použité produkty: PCS, TPS

Obory: Automatizace pro jadernou energetiku, SKŘ pro primární část JE, SKŘ pro sekundární část JE

Země: Česká republika

Realizace: 2000-2009

Dokončeno: 2009

Popis

Předmětem je Obnova systémů kontroly modulu M2 (IN-CORE - „Komplex vnitroreaktorové kontroly“ a PCS - „Informační výpočetní systém“ ) a systému M 1- (SGPS - „Lokální ochrany parogenerátoru“)  pro bloky B1, B2, B3 a B4 o jednotkovém výkonu 440 MW JE Dukovany.  

Účelem Díla bylo formou obnovy vybraných částí systému kontroly a řízení (SKŘ) JE Dukovany zajištění podmínek pro bezpečný, spolehlivý a ekonomický provoz elektrárny podle příslušných právních předpisů, standardů a doporučení MAAE, minimálně do roku 2025. 

Zajímavosti:

  • 224 skříní
  • 52 procesních stanic
  • 100 počítačových stanic
  • 21 000 proměných