Obnova systému kontroly a řízení JE Dukovany M3-5

Použité produkty: ŘSBP, ŘSBS, ŘSBT, ŘSBE, DIAG

Obory: Automatizace pro jadernou energetiku, SKŘ pro primární část JE, SKŘ pro sekundární část JE

Země: Česká republika

Dokončeno: 2014

Popis

Předmětem je dodávka řídících systémů pro primární a sekundární okruh ŘSBP a ŘSBS, řídící systém turbosoustrojí ŘSBT, řídící systém vlastní spotřeby ŘSBE a nadřazený diagnostický a informační systém DIAG.

Obnova blokových systémů SKŘ a souvisejících zařízení spočívá v realizaci veškerých dodávek věcí, prací a služeb spojených s touto dodávkou rekonstrukce systémů kontroly a řízení na čtyřech blocích JE Dukovany o jednotkovém výkonu 440 MW, a to formou dodávky "na klíč".

Realizací díla je sledován základní cíl, kterým je zajištění bezpečného a spolehlivého provozu JE Dukovany minimálně do r. 2025 – 2027.

Znamená to, že všechny komponenty systémů SKŘ, které jsou součástí realizace splňují následující požadavky:

  • zařízení je způsobilé z hlediska: 
  • bezpečnosti provozu (splnění podmínek dozorných orgánů pro další provoz)
  • souladu se standardy
  • funkčnosti (plnění nezbytných současných funkčních požadavků)
  • kvalifikace těch zařízení, u kterých je kvalifikace vyžadována
  • zařízení má dostatečnou životnost
  • zařízení je udržovatelné (dostupnost náhradních dílů a spotřebního materiálu)