Odsíření Zpět

Realizujeme dodávky řídicích systémů pro veškeré typy odsiřovacích procesů, tj. suchou metodou, mokrou metodou nebo jejich kombinací. Disponujeme know how na řízení technologie, která zajišťuje snižování emisí SOx. Řídíme tyto procesy prostřednictvím DCS platformy s možností distribuovaného řízení jednotlivých provozních souborů. Pro řízení odsíření nabízíme vlastní řídicí systém SandRA Z200 nebo řídicí systém kompatibilní s řízením celého bloku podle požadavků zákazníka.


Řízení DeSOx

Při odsíření kouřových plynů se odstraňuje SO2 ze spalin, a to různými metodami. Nejznámější metodou je externí absorpční reakce s cirkulující vápencovou suspenzí v reaktoru absorbéru, tzv. mokrá metoda.

Jednotka odsíření kouřových plynů zahrnuje veškeré hlavní i pomocné zařízení včetně příslušenství potřebné pro dopravu spalin z kotlů do jednotky odsíření, pro absorpční reakci, pro vykládku, skladování a přípravu absorbentu a pro odvádění a úpravu produktu proběhlých reakcí.

Monitorování a vizualizaci zajišťujeme pomocí produktů českých i zahraničních výrobců. Z českých výrobců jsou to softwarové aplikace firem Geovap (Reliance), Moravské přístroje a.s.  (ControlWeb). Ze zahraničních výrobců jsou to  aplikace Wonderware (InTouch) a Siemens (WinCC).
Diagnostický systém je součástí procesních stanic SandRA Z200.