Podzemní zásobníky plynu Zpět

Systém umožňuje lokální ovládání a vizualizace a poskytuje informace o stavu technologie. Nabízí plně automatické řízení jednotlivých provozních postupů, jako vtláčení plynu nebo těžby.

Další funkce:

  • Regulace průtoku, tlaku a teploty plynu
  • Povelování lokálních automatů (kotelny, předehřev, nástřik metanolu)
  • Tvorba bilančních protokolů a provozních reportů
  • Komunikace se snímači protokolem HART
  • Hlídání mimolimitních, poruchových a havarijních stavů
  • Sběr a archivace dat pro centrální dispečinky distribučních soustav
  • Dálková diagnostika
  • Komunikace protokolem IEC-60870-5-104