Přechod na nový systém

Kontinuita řešení systémů ZAT 

 

Snadná migrace starších generací systémů ZAT na řídicí systém SandRA je podpořena kontinuitou řešení v následujících čtyřech oblastech:

DIAMO – S

ZAT - E

ZAT – DV

SandRA

Mechanika

„URS“

Rack 19“

Rack 19“

Rack 19“

Programování

DISCAD

Pertinax

Pertinax

Pertinax

SCADA/HMI

ZAT-Z300

InTouch

InTouch

InTouch

Komunikace

HDLC

HDLC/Profibus FMS/Pernet

Pernet

Pernet

Mechanické provedení

  • Vany stanic SandRA Z200 lze montovat do původních rozváděčových skříní ZAT-E, ZAT-DV
  • Lze využít stávající vyvedení kabeláže (svorkovnice, moduly ZAT-M) s propojením typovými kabely
  • Úspora prostoru v rozvaděčích > 50%

Převod aplikačního SW

  • Import aplikačního SW ze všech předchozích verzí Pertinax
  • Automatizovaná kontrola kompatibility aplikačního SW
  • Podpůrné funkce pro převod algoritmů
  • Definované postupy pro upgrade aplikačního SW v nových verzích Pertinax

Komunikace

  • Protokol Pernet – plně funkční komunikace mezi systémy ZAT- E, ZAT-DV, PRIMIS 2000, SandRA Z200 a InTouch
  • Protokoly HDLC a ProfibusFMS (DIAMO-S, ZAT E) HW bridge na Pernet
  • ZAT-E možnost výměny CPU – přechod na Pernet