Procesní stanice řady SandRA Z200 Zpět

Stanice Z200 se používají v systémech kontroly a řízení, zejména v energetice, ale i v ostatních oborech. Řídicí stanice realizují algoritmy přímého řízení (regulační smyčky, logické funkce, sekvenční úlohy atd.). Komunikují spolu navzájem s externími zařízeními a s nadřazenou operátorskou úrovní.

Komunikace je založena na technologii ETHERNET. Probíhá prostřednictvím firemního protokolu PERNET nebo některého z řady implementovaných standardizovaných komunikační protokolů (Modbus TCP, IEC 60870-5-104 a další).

Technické informace

 • Stanice jsou koncipovány jako modulární, to znamená, že počty a rozsahy vstupních a výstupních signálů, typy a počty komunikačních kanálů, Napájení, výpočetní výkon atd. závisí na konfiguraci stanice a lze je do značné míry měnit a rozvíjet.
 • Každá stanice obsahuje jednu, nebo dvě procesorové desky s aplikačním programem a až 18 periferních IO desek datově propojených s procesorovými deskami interní sériovou sběrnicí.
 • Každá stanice dále obsahuje jedenu nebo dvě desky zdroje, které poskytují galvanicky oddělené napájení interních elektronických obvodů.
 • Pro řešení komplexních automatizačních úloh je možno použít multiprocesorový provoz v rámci jedné vany nebo prostřednictvím sítě ETHERNET propojit více stanic do větších celků.
 • Distribuovaná periferní zařízení lze připojit přes komunikační rozhraní s protokolem PowerLink, i prostřednictvím dalších komunikačních rozhraní, jako je MODBUS, PROFIBUS-DP, RDD, RS232/422/485, atd.

Výhody systému

 • Robustní kovová mechanika Rack o velikosti 19“ se zásuvnými deskami zajišťuje odolnost proti elektromagnetickému rušení
 • Galvanické oddělení Vstupních obvody a komunikační linky jsou oddělené od obvodů interní logiky, zvyšuje se tak odolnost řídicí stanice proti vlivu rušení a přepětí z okolního prostředí
 • Vysokorychlostní sériová sběrnice Rychlost sběrnice dosahuje (1,25 Gb/s) a uspořádání „dvojitá hvězda“ zajišťuje funkčnost stanice i v případě poruchy sběrnice
 • Funkce Live Insertion Všechny zásuvné desky řady Z200 umožňují výměnu desky za provozu řídicí stanice
 • Redundance Všechny klíčové prvky stanice lze volit jako redundantní (dvojitá datová sběrnice, dvě řídicí desky, dvojitý rozvod napájecích napětí, osazení dvou zdrojů), pro méně náročné aplikace existuje konfigurace s nižším stupněm redundance
 • Dva redundantní napájecí zdrojeNapájení lze přivést dvěma nezávislými systémy až na úroveň jednotlivých zásuvných desek