Projektová databáze Pertinax 

Základní nástroj pro jednotný systém správy dat v celé aplikaci řídicího systému. Zajišťuje dostupnost, úplnost a konzistenci dat a exportuje je do nástrojů pro tvorbu vizualizačního a archivačního nástroje Pertinax. Ten slouží pro tvorbu aplikačních programů procesních stanic.

Technické informace

  • Projekční databáze Pertinax je postavena na MS SQL serveru 2008 R2
  • Je určena jako jediný zdroj IO signálů použitých v programovacích prostředcích ZAT a dalších stran
  • Data je možné spravovat pouze z jediného místa (programu) a tím je Klient PDP
  • Pomocí klienta PDP je možné definovat nové IO proměnné a nebo měnit stávající
  • Definici a nebo změnu proměnných je možné provádět postupně a nebo hromadně

Výhody systému

  • Základní nástroj pro správu dat v celé aplikaci řídícího systému
  • Zajišťuje jednotný systém správy dat
  • Zaručuje dostupnost, úplnost a konzistenci dat
  • Export dat do nástrojů pro tvorbu vizualizačního a archivačného systému (Wonderware Development Studio) a nástoje Pertinax pro tvorbu aplikačních programů procesních stanic
  • Umožňuje propojení s externí databází typu SQL i MS Acess (např.databáze čidel, kabelů apod.