Regulační a předávací stanice Zpět

Stanice umožňuje lokální a dálkové řízení technologie, například filtraci plynu, předehřev plynu, odorizaci nebo nástřik metanolu a další.

Další funkce:

  • Informace o stavu technologie
  • Regulace průtoku, tlaku a teploty plynu
  • Optimalizace provozu měřících tratí
  • Provozní měření průtoku plynu, přepočet na normálové jednotky (turbina, clona)
  • Hlídání mimolimitních, poruchových a havarijních stavů
  • Sběr a archivace dat pro centrální dispečinky distribučních soustav
  • Dálková diagnostika
  • Komunikace protokolem IEC-60870-5-104