Řídicí systém čistíren odpadních vod Zpět

Naše dodávky automatizace plní zejména následující funkce:

  • monitorují a řídí množství vody ve vyrovnávacích nádržích
  • monitorují průtočné množství a stupeň znečistění vstupní vody a výstupní vody
  • řídí proces přípravy a dávkování roztoku flokulantu
  • řídí proplach dávkovacího potrubí,
  • monitoruje spotřebované surovin (vody, flokulantu, ...)
  • řídí proces sedimentace
  • řídí proces odkalení
  • kompletně monitorují provoz technologie
  • přenáší požadované provozní a poruchové údaje na centrální dispečink