Řídicí systém pro výzkumné reaktory a reaktory malého výkonu Zpět

 • Potřebujete zvýšit jadernou bezpečnost vašeho reaktoru?

 • Potřebujete zvýšit výkonnost a provozní spolehlivost?

 • Chcete dokonalý model řízeného reaktoru?

 • Líbí se vám ergonomické a přehledné pracoviště operátora?

 • Chcete přesnou a stabilní regulaci neutronového výkonu?

 • Chcete rychlou změnu hodnoty neutronového výkonu s ohledem na bezpečnost provozu?

 • Potřebujete nahradit stávající pohony regulačních tyčí?

 • Vyžadujete záruku dlouhodobého životního cyklu?

 • Vyžadujete spolehlivost řídicího systému ověřenou na energetických blocích 440 a 1000MW?
 • Preferujete kompletní dodávku?

Nabízíme Vám dodávku jak nového, tak i modernizovaného systému ochran a řízení reaktoru na úroveň odpovídající současným požadavkům vaší legislativy z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti, provozní spolehlivosti a komfortu obsluhujícího personálu. Nový systém ochran a řízení reaktoru je zařízení důležité pro jadernou bezpečnost a je navrženo s využitím moderního digitálního řídícího a informačního systému ZAT SandRA. Provozní soubor ochran a řízení reaktoru zajišťuje řízení a kontrolu jaderné reakce v reaktoru. V projektu jsou zachovány všechny původní funkce, funkce automatického spouštění a funkce reaktimetru.

Funkční schopnosti zařízení, které je za normálního provozu v činnosti, jsou trvale kontrolovány pomocí měření příslušných parametrů. Překročení předem nastavených mezních hodnot parametrů je signalizováno. Pro kontrolu stavu zařízení za provozu slouží automatizovaný systém prostředků provozní diagnostiky. Sběr dat a jejich přenos do firemní sítě k archivaci a pro experimenty je realizován moderními počítačovými prostředky.

Rozsah dodávek a služeb poskytovaný v rámci realizace zakázky:

 • dokumentace systému zajištění jakosti

 • realizační projektová dokumentace včetně dokumentace skutečného stavu.

 • výroba, montáž, kvalifikace

 • podpora procesu licencování

 • uvedení do provozu včetně zkoušek

 • zaškolení pracovníků obsluhy provozovatele

 • poskytnutí záruk na celé dílo.

 • záruční, pozáruční a garantovaný servis


Ke stažení:

Prospekt