Řízení čerpacích stanic důlních, odpadních vod Zpět

Řízení hlavních a podávacích čerpadel a automatické řízení čerpání splaškových vod od hladin.

Další funkce:

  • Docházkový a dohledový systém
  • Radiový přenos