Řízení kolesových a korečkových rýpadel (KU, RK) Zpět

Systém zajišťuje řízení všech pohybů rýpadel, řízení vybraných pohonů (mazání, kruhadlo) a programové řízení těžby (rovina pláně, čelní a boční svah).

Sériové komunikace: 

  • Měniče
  • Elektroměry
  • Ochrany ABB
  • Požární zařízení EPS
  • EDIS – poloha korečkového řetězu
  • WIFI – přenos dat do podnikové sítě