Řízení polohy palivových tyčí v reaktoru Zpět

Systém skupinového a individuálního řízení regulačních mechanismů (RRCS) byl vyvinut pro tlakovodní reaktory typu VVER440 a VVER1000 a díky své stavebnicové koncepci může být jednoduše modifikován i pro jiné typy reaktorů.

 • Potřebujete zvýšit jadernou bezpečnost vašeho reaktoru?
 • Potřebujete zvýšit výkonnost a provozní spolehlivost?
 • Chcete zkrátit práce v odstávce?
 • Líbí se vám ergonomické a přehledné pracoviště operátora?
 • Chcete zrychlit zkoušky během najíždění bloku?
 • Chcete sjednotit potřebné náhradní díly?
 • Potřebujete pomoc při procesu licencování?
 • Vyžadujete záruku dlouhodobého životního cyklu?
 • Vyžadujete spolehlivost řídicího systému ověřenou na energetických blocích 440 a 1000MW?
 • Preferujete kompletní dodávku?

Nabízíme Vám dodávku jak nového, tak i modernizovaného systému skupinového a individuálního řízení regulačních mechanismů reaktoru na úroveň odpovídající současným požadavkům vaší legislativy z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti, provozní spolehlivosti a komfortu obsluhujícího personálu. Nový systém skupinového a individuálního řízení regulačních mechanismů reaktoru je zařízení důležité pro jadernou bezpečnost a je navrženo s využitím moderního digitálního řídícího a informačního systému ZAT SandRA. Operátor může provádět všechny operace potřebné v základních režimech reaktoru. Každý regulační mechanismus reaktoru napájí a jistí samostatný koncový stupneň. Ten se dodává podle použitého typu regulačního mechanismu, buď pro lineární krokový pohon, nebo synchronní rotační pohon.

Funkční schopnosti zařízení, které je za normálního provozu v činnosti, jsou trvale kontrolovány pomocí měření příslušných parametrů. Překročení předem nastavených mezních hodnot parametrů je signalizováno. Pro kontrolu stavu zařízení za provozu slouží automatizovaný systém prostředků provozní diagnostiky. Sběr dat a jejich přenos do firemní sítě k archivaci a dalšímu vyhodnocení je realizován moderními počítačovými prostředky.

Rozsah dodávek a služeb poskytovaný v rámci realizace zakázky:

 • dokumentace systému zajištění jakosti
 • realizační projektová dokumentace včetně dokumentace skutečného stavu
 • výroba, montáž, kvalifikace
 • podpora procesu licencování
 • uvedení do provozu včetně zkoušek
 • zaškolení pracovníků obsluhy provozovatele
 • poskytnutí záruk na celé dílo
 • záruční, pozáruční a garantovaný servis


Ke stažení:

Prospekt
3D model