Řízení shazovacích a pásových vozů (SV, PVZ) Zpět

Spouštění dopravní linky z velínu, řízení housenicového podvozku a ovládání otoče.