Řízení skládkových strojů Zpět

Systém zajišťuje řízení všech pohybů skládkových strojů, řízení vybraných pohonů (mazání) a automatické skládkování uhlí.

Sériové komunikace:

  • měniče
  • WIFI –přenos dat do podnikové sítě