Řízení úpraven uhlí a drtíren Zpět

Systém zajišťuje řízení všech pásových dopravníků včetně drtičů, třídičů, klapek a násypných zařízení, automatické zauhlování hlubinných zásobníků, programové řízení zauhlování skládky uhlí.


Sériové komunikace: 

  • měniče
  • poloha shazovacího vozu nad skládkou