Řízení zakladačů (ZP) Zpět

Systém zajišťuje řízení všech pohybů zakladačů, řízení vybraných pohonů (mazání) a automatické výsečování.

Sériové komunikace:

  • Měniče
  • Elektroměry
  • Ochrany ABB
  • Požární zařízení EPS
  • WIFI –přenos dat do podnikové sítě