Technologické informační systémy a dispečinky Zpět

Systémy řídí technologické celky (In Touch) a archivují provozní a poruchová data a spotřeby velkostrojů.
Další funkce:
  • Vyhodnocování trendů vybraných veličin
  • Směnová hlášení a automatické zapisování zajištění pásových dopravníků
  • Přenos dat do VIS – Suite Voyager
  • Dálková diagnostika