Telemetrické stanice Zpět

Stanice poskytuje lokální ovládání, vizualizace a informuje o stavu technologie.

Další funkce:

  • Hlídání mimolimitních, poruchových a havarijních stavů
  • Sběr dat pro centrální dispečinky distribučních soustav
  • Archivace dat
  • Dálková diagnostika
  • Komunikace protokolem IEC-60870-5-104