Tepelná elektrárna Opatovice nad Labem TG 5

Popis objektu: Výměna řídicího systému TG 5 včetně elektronické části regulačního a ochranného systému turbogenerátoru, úprava a doplnění NT hydrauliky

Použité produkty: SandRA Z 200

Obory: Tepelné elektrárny, Automatizace pro klasickou energetiku

Země: Česká republika

Dokončeno: 9/ 2015

Popis

Přímý zákazník - Elektrárna Opatovice, a.s., Pardubice

Konečný zákazník / Investor - Elektrárny Opatovice, a.s., Pardubice

Rozsah dodávky ZAT - Modernizace systému kontroly a řízení turbogenerátoru TG 5 včetně elektronické části regulačního a ochranného systému turbogenerátoru; doplnění NT hydrauliky; demontáž příslušné části stávajícího zařízení, montáž nového zařízení, zkoušky a uvedení do provozu.