Tepelná elektrárna Opatovice – Výměna ochran rozvoden R110 kV

Popis objektu: Elektrárna Opatovice - Výměna ochran R110 kV

Použité produkty: SandRA Z200

Obory: Automatizace pro klasickou energetiku, Tepelné elektrárny

Země: Česká republika

Realizace: 2016 - 2017

Dokončeno: 2017

Popis

Přímý zákazník – EGEM s.r.o.

Konečný zákazník/ Investor – Elektrárny Opatovice

Rozsah dodávky ZAT – Výměna ochran R110 kV

Změna příjmu signalizace a ovládání stávající rozvodny R110 kV (celkem 21 polí) v Elektrárnách Opatovice a.s. na nově provedený příjem a signalizaci po komunikaci řídicího systému SIEMENS protokol IEC. Realizace komunikačního připojení rozvoden 110kV, ve kterých budou osazeny ochranné terminály Siemens protokolem IEC. Úprava aplikačního SW InTouch operátorských stanic rozvoden. Uvedení zařízení do provozu.

Zajímavosti:

Vlastník společnosti - EPH (Energetický a průmyslový holding, a.s.) prostřednictvím dceřinné společnosti EP Energy, a.s.; zásobuje teplem více než 60 tisíc domácností v regionu Hradec Králové - Pardubice - Chrudim.

2014 -2016 - probíhá Ekologický program - 4 hlavní projekty - Retrofit kotlů (K2, K3, K5 a K6) - hlavním cílem je snížení emisí NOx, dodavatel - SES Tlmače, Výměna stávajících elektroodlučovačů (kotle K2, K3, K5, K6) - tkaninové fitry, hlavním cílem je snížení emisí TZL, hl. dodavatelem je konsorcium Hamon-Research Cottrell GmbH + ZK Termochem, Retrofit odsíření (vybudování dvou nových linek odsíření) - cílem je snížení emisí SOx, dodavatel - TENZA, a.s., Rekonstrukce komína - úprava komína na tzv. mokrý komín tak, aby vyhovoval parametrům spalin, které do něj budou přiváděny z odsiřovacích linek. Cílem celé rekonsrukce je splnění emisních požadavků EU, které platí od 1.1.2016.Další reference z tohoto oboru