Teplárna Náchod – Náhrada HW ŘS technologií TUV

Popis objektu: Teplárna Náchod - Náhrada stávajícího HW ŘS technologií TUV

Použité produkty: SandRA Z200

Obory: Automatizace pro klasickou energetiku, Teplárny

Země: Česká republika

Realizace: 5/2016

Dokončeno: 2016

Popis

Přímý zákazník – RWE Energo, s.r.o.

Konečný zákazník/ Investor – Teplárna Náchod

Rozsah dodávky ZAT – Náhrada stávajícího HW ŘS technologií TUV

Náhrada stávajícího HW ŘS technologií TUV, HTO, napájecích čerpadel EN-11, EN-12, EN-13, EN-14 a kotle K12, dodávka  v termínu. Demontáž stávajícího zařízení, výroba, dodávka, montáž a uvedení do provozu nových částí.

Zajímavosti:

El. výkon - 17 MW

Z historie teplárny - teplárna Náchod vznikla ze závodní centrály textilní firmy Mautner a synové, stavební povolení bylo vydáno v r. 1907, kolaudace proběhla v roce 1909. K rozšíření o dva kotle a jeden turbogenerátor došlo v roce 1926 a 1927. Přestavba na teplárnu proběhla v roce 1940, kdy teplárnu odkoupily Východočeské elektrárny Hradec Králové. První veřejné dodávky tepla a el. energie byly zahájeny v. 1942. Postupnými rekonstrukcemi, modernizacemi a rozšiřováním získala teplárna dnešní podobu moderní a ekologické společnosti zabývající se výrobou a zásobováním obyvatel Náchodska  teplem a elektrickou energií.

Používané palivo - LTO, zemní plyn, hnědé uhlí v práškové formě

Záchyt emisí v pevné formě přes tkaninový filtr s účinností 99,9%.Další reference z tohoto oboru