Teplárna Strakonice - Řídicí systém zauhlování

Popis objektu: Výměna řídicího systému zauhlování / Exchange of Coaling control system

Použité produkty: Simatic S7-300

Obory: Automatizace pro klasickou energetiku, Teplárny

Země: Česká republika

Realizace: 9/2014

Dokončeno: 2014

Popis

Přímý zákazník - Teplárna Strakonice a.s.

Konečný zákazník/ Investor - Teplárna Strakonice a.s.

Rozsah dodávky ZAT - Výměna řídicího systému zauhlování ze systému TXP na Simatic S7-300 včetně demontáže stávajích jednotek a instalace nového zařízení do původního rozvaděče. Vytvoření nového aplikačního SW vycházejícího ze stávajících algoritmů.


Další reference z tohoto oboru