Teplárna Zlín – Budicí souprava TG 32

Popis objektu: Teplárna Zlín – Budicí souprava TG 32

Použité produkty: AVR Z 110

Obory: Automatizace pro klasickou energetiku, Teplárny

Země: Česká republika

Realizace: 6/2016

Dokončeno: 2016

Popis

Přímý zákazník – Alpiq Generation (CZ) s.r.o

Konečný zákazník – Teplárna Zlín

Rozsah dodávky ZAT – bezkroužková budicí souprava pro TG 32

Rekonstrukce bezkroužkového budicího systému generátoru TG 32. Parametry Sn (MVA) 41,25; Ifn (A) 896; Controller Type - AVR Z110

Zajímavosti:

Výroba el. energie - TG 32 - výkon 30 MW a TG 31 - výkon 32 MW

Výroba tepla - fluidní kotle K31 (výkon 120MWt) a K32 (výkon 100 MWt), dále 4 středotlaké kotle na plynné palivo a 4 teplovodní kotle.

Z historie teplárny -  1900-1902 - potřeba zásobovat rozvíjející se společnost Baťa novými moderními technologiemi vedla k pořízení prvních parních strojů - použití pro pohon transmisí  (celků pro pásovou výrobu obuvi) a k vytápění budov.

V r. 1917  zahájena výstavba parní části elektrárny pro tři kotelní jednotky a dvě turbosoustrojí na výrobu elektřiny. Tím byla započata historie jedné z prvních tepláren Evropy. Postupnými modernizacemi a rekonstrukcemi dospěla Teplárna Zlín do dnešní moderní a ekologické  podoby. Současným majitelem teplárny je Alpiq - jedna z největších švýcarských energetických společností.Další reference z tohoto oboru