Teplárna Zlín – Generální oprava řídicího systému turbogenerátoru TG 32

Popis objektu: Generální oprava řídicího systému turbogenerátoru TG 32

Použité produkty: SandRA Z200

Obory: Automatizace pro klasickou energetiku, Teplárny

Země: Česká republika

Realizace: 6/2015

Dokončeno: 2015

Popis

Přímý zákazník – Alpiq Generation (CZ) s.r.o

Konečný zákazník – Teplárna Zlín

Rozsah dodávky ZAT – Generální oprava řídicího systému turbogenerátoru TG 32

Provedení generální opravy řídicího systému turbogenerátoru TG 32 spočívající ve výměně stávajícího systému řízení turbíny 32 PRIMIS ESE 409.2 se zachováním stávajících algoritmů řízení, vnějších návazností a komunikací na nadřazený systém. Uvedení zařízení do provozu.  

Zajímavosti:

Výroba el. energie - TG 32 - výkon 30 MW a TG 31 - výkon 32 MW

Výroba tepla - fluidní kotle K31 (výkon 120MWt) a K32 (výkon 100 MWt), dále 4 středotlaké kotle na plynné palivo a 4 teplovodní kotle.

Z historie teplárny -  1900-1902 - potřeba zásobovat rozvíjející se společnost Baťa novými moderními technologiemi vedla k pořízení prvních parních strojů - použití pro pohon transmisí  (celků pro pásovou výrobu obuvi) a k vytápění budov.

V r. 1917  zahájena výstavba parní části elektrárny pro tři kotelní jednotky a dvě turbosoustrojí na výrobu elektřiny. Tím se započala historie jedné z prvních tepláren Evropy. Postupnými modernizacemi a rekonstrukcemi dospěla Teplárna Zlín  do dnešní moderní a ekologické podoby. Současným majitelem teplárny je Alpiq - jedna z největších švýcarských energetických společností.


Další reference z tohoto oboru