Upgrade ŘS PRS Kolín Libenice

Použité produkty: SandRA Z210

Obory: Automatizace technologických procesů, Plynárenství

Dokončeno: 2015

Popis

Upgrade řídicího a telemetrického systému předávací stanice plynu, NET4GAS s.r.o.