VE Lipno I – Modernizace SKŘ

Popis objektu: VE Lipno I - Modernizace SKŘ

Použité produkty: SandRA Z200

Obory: Automatizace pro klasickou energetiku, Vodní elektrárny

Země: Česká republika

Realizace: 2016 - 3/2018

Dokončeno: 2018

Popis

Přímý zákazník – ČEZ, a.s.

Konečný zákazník/ Investor – ČEZ, a.s., VE Lipno I

Rozsah dodávky ZAT – Modernizace SKŘ

Zajímavosti:

Plnění po etapách:

Etapa 1 – dodávka projektové dokumentace – 7/2016

Etapa 2 – TG 1 – hmotná dodávka – realizace a uvedení do zkušebního provozu 10/2016 - 2/2017

Etapa 3 – TG 2 – realizace a uvedení do zkušebního provozu 5/2017 - 8/2017

Etapa 4 – ostatní technologie – realizace a uvedení do provozu 7/2016 - 2/2018

Etapa 5 – Transformátory – realizace a uvedení do provozu 7/2016 – 2/2018

Předání a převzetí díla – 3/2018


Vodní nádrž na Vltavě vybudována v letech 1952-1959. Její hráz dlouhá 282 m a 26 m vysoká vytvořila jezero dlouhé 44 km o maximální šířce 10 km. Vodní plocha představuje 4659 ha o maximální hloubce 21 m, průměrná hloubka 6,5 m. Obsah nádrže 306 mil. m3. Plochou téměř 50km2 největší umělé jezero ČR.

Ve skále pod hrází podzemní hydroelektrárna. Ovládání z centrálního dispečinku ve Štěchovicích.

Najetí na plný výkon 120 MW do 150 vteřin.

Dvě soustrojí s Francisovými turbinami, každé o výkonu 60 MW.

Nedílnou součístí elektrárny Lipno I je vodní dílo Lipno II s jednou Kaplanovou turbínou o výkonu 1,5 MW. Slouží k vyrovnání odtoku ze špičkové elektrárny Lipno I.

Rekreační oblast - v létě lodní doprava, v zimě upravena bruslařská dráha o délce až 11 km.


Další reference z tohoto oboru