Vizualizace a dispečerská pracoviště Zpět

Operátorská úroveň řídicího systému umožňuje vizualizaci technologických dat, zadávání povelů, nastavování parametrů procesu, řízení technologie pomocí předdefinovaných sekvencí a postupů a řadu podpůrných funkcí.

Zahrnuje několik operátorských pracovišť, úložiště pro archivaci dat, informační server poskytující data pro systémy řízení výroby a plánování zdrojů (MES, MRP/ERP).

Jsme držitelem certifikátu Wonderware CERTIFIED System Integrator Partner v kategorii InTouch.

Technické informace

Řídicí systém SandRA nabízí tři základní koncepce řešení operátorské úrovně:

  • Koncepce “tlustých“ klientů, kdy se veškeré úlohy se vykonávají na operátorských stanicích – komunikace, zpracování dat, jednotlivé technologické obrazovky a řídicí úlohy. Vhodné pro menší, lokální systémy.
  • Koncepce využívající pro komunikaci s řídicími stanicemi I/O servery, které poskytují data jednotlivým operátorským stanicím. Vlastní zpracování dat, jednotlivé technologické obrazovky a řídicí úlohy se vykonávají na operátorských stanicích. Vhodné pro středně rozsáhlé systémy s větším počtem operátorských stanic.
  • Koncepce využívající aplikačních a výpočetních serverů. V tomto případě probíhají veškeré operace s daty a grafikou na redundantních serverech. Operátorské stanice pak slouží pouze k zobrazení dat pomocí tzv. „tenkého klienta“. Vhodné především pro rozsáhlé „blokové“ systémy.

Výhody systému

  • Více než 20 let zkušeností s realizací operátorských pracovišť
  • Jsme jediným „Certifikovaným integrátorem Wonderware“ v ČR a SR, jejich produkty jsou díky dlouhodobé spolupráci plně integrovány do systému SandRA
  • Jsme „Certifikovaným integrátorem Reliance“ v ČR
  • Jsme největší integrátor mnoha systémů se širokou a stabilní základnou zkušených projektantů
  • Nabízíme řešení dispečerských pracovišť na bázi mnoha produktů: InTouch a WSP (výrobce Wonderware), Reliance (výrobce GEOVAP), ControlWeb ( výrobce Moravské přístroje) Cimplicity (GE Fanuc)
  • Naše řešení mají vysokou konektivitu na další systémy

Zajímá Vás více informací?