50let

Úvod50let

Vážení přátelé společnosti ZAT,

Je nám potěšením, že se společně s Vámi můžeme zastavit, ohlédnout se a oslavit padesátiletou existenci společnosti ZAT a.s.

V roce 1962 se odehrála řada významných událostí nejen ve světě, ale i v tehdejším Československu. Od tohoto roku můžeme poslouchat skupinu Rolling Stones, relaxovat u Orlické přehrady či se v Plzni projíždět na tramvajové trati z Mikulášského náměstí na Světovar.

Z pohledu naší společnosti byl však nejdůležitější událostí roku 1962 začátek navrhování a výroby automatizačních prostředků a speciálních čidel v Příbrami, která se používala pro potřeby vývojových činností hornického a strojírenského zaměření. Od tohoto roku je datován vznik společnosti ZAT, i když byla v té době ještě součástí Vývojového střediska v n. p. JD Příbram. Dalším významným bodem v životě firmy ZAT byl 1. leden 2003, kdy se do její struktury začlenila část společnosti Škoda, zabývající se automatizační technikou – Škoda Controls s.r.o. V roce 2005 se staly součástí ZAT aktivity společnosti ZAT Easy Control, která byla jako dceřiná společnost koupena již v roce 1997.

Padesát let je pro člověka významný milník, kdy bilancuje a hodnotí, čeho dosáhl, a plánuje, co chce ještě od života získat. Také ve firmě je to období, kdy stojí za to se poohlédnout za některými podstatnými mezníky vzniku a trvání společnosti. Připomeňme si i významné osobnosti, které v průběhu půl století existence firmy stály v jejím čele.

Pojďte se tedy spolu s námi vydat na cestu historií a popřejme společnosti ZAT do dalších let mnoho úspěchů a těšme se na stoleté výročí od jejího založení. ZAT je totiž „Zralá firma s mladou tváří“.


představenstvo ZAT, květen 2012
Zleva:
Ing. Ivo Tichý ( člen představenstva)
Ing. Vladislava Česáková (členka představenstva)
Ing. Jaroslav Scharf (předseda představenstva)

Logo v průběhu padesáti let...

Společnost ZAT byla až do roku 1991 organizačně začleněna do Vývojového závodu uranového průmyslu, a to různou organizační formou. S postupem času byly vývoj a výroba automatizačních prostředků organizovány v útvarech skupina, středisko, provoz, závod. Od privatizace v roce 1992 je ZAT samostatnou akciovou společností.

Kam pokračovat...