Řídící systémy

ÚvodŘídící systémy

Vývoj řídicích systémů

ZAT se v průběhu své historie zabýval a zabývá produkcí automatizačních prostředků pro nejnáročnější aplikace v dolech, energetice a průmyslu. Vždy šlo o řešení plnící vysoké nároky na odolnost proti vlivům prostředí, spolehlivost provozu a bezpečnost řízených technologií.

Plnění těchto požadavků bylo a je promítáno do výrobků realizovaných vlastním vývojem a výrobou, používaných jako rozhodující komponenty systému řízení, dodávaných konečným uživatelům.

1965 TPDA

 • Zahájení vývoje typových prostředků důlní automatizace (TPDA) a čidel pro obtížné podmínky v dolech

1965 TPDA

 • Vývoj navazuje na TPDA
 • Rozvoj a dodávky systému do 1979
 • Více než 50 typů jednotek
 • Parametry vedoucí k úspěchu
  • diodoreléová logika s jazýčkovými relé
  • funkční bloky
  • speciální jednotky dle požadavků
  • klimatická odolnost
  • řešení odolnosti proti rušení
 • Použití značky DIAMO pro výrobky

1980 DIAMO K

 • Požadavek zákazníka vybavit jednotky řídicího systému pro elektrárnu Shen Tou signalizačními a nastavovacími prvky
 • Systém dodáván 12 let tradičnímu segmentu zákazníků ZAT, zejména pro tepelné a vodní elektrárny, teplárny, rozvodny, mlékárny, …
 • 1987-8 vyvinuty doplňující jednotky pro aplikace v jaderné energetice – dodáno pro klasickou elektrárnu do SSSR

1982 DIAMO L

 • Vývoj pro potřeby uranového průmyslu a dalších provozů s náročným prostředím – dodáván 8 let
 • Jednotky i speciální přístroje a čidla
 • Návaznost i na minipočítače JPR 12

1985-1989 DIAMO S, ZAT-Z300

 • Vývoj vyvolán zejména potřebami automatizace povrchových dolů
 • Zahájení vývoje 1983
 • Mikroprocesorový řídicí systém a vizualizační systém styku s obsluhou, dodávaný až do roku 1993
 • První dodávka pro zakladač na povrchových dolech
 • Nasazován i v elektrárnách, teplárnách

1992 ZAT- E

 • Moderní mikropočítačový systém zahajující řadu systému pod značkou ZAT
 • Využití dlouholetých zkušeností s vývojem, projekcí a nasazováním řídících systémů
 • Použití moderní mechaniky a součástkové základny
 • První nasazení na elektrárně Opatovice
 • Velmi rychle vzniká ucelené řešení komplexního řízení technologických celků s vlastním HW a SW integrací komponent třetích stran
 • Implementována komunikace podle standardu Profibus FMS

1994 InTouch

 • Pro realizaci vizualizačních systémů styku s obsluhou HMI (Human Machine Interfaces) zvolen
  softwarový systém InTouch od společnosti Wonderware
 • Systém realizovaný na počítačích třídy PC pod operačním systémem Windows

1995 ZAT- D

 • Systém vzdálených vstupů a výstupů řídicího systému, montovaných na DIN lištu
 • Implementace komunikace mezinárodního standardu Probus DP (typu eldbus)

1996 ZAT- 2000 MP

 • Procesní stanice řídícího systému založené na sběrnici VME a využívající desek mezinárodního standardu (desky od PEP Modular Computer, později Kontron a dalších výrobců)
 • Použití operačního systému OS-9
 • Nasazení komunikace

1997 ZAT- Plant Suite MP

 • Komplexní řídicí systém zahrnující úrovně sběru dat z procesu, procesní stanice řídicího systému, systémy vizualizace a styku obsluhy s procesem a eventuálně vazbu na podnikové informační systémy
 • Úroveň vizualizace a styku obsluhy s procesem rešena predevším nástroji firmy Wonderware
 • Postupný vznik integrovaného podpůrného nástroje Pertinax pro projektování a programování
  procesních stanic řídícího systému

1999 ZAT- DV

 • Do řídícího systému ZAT-2000 MP vyvinut kompletní sortiment vstupních a výstupních desek pro připojení na řízené technologie
 • Později doplněny i vlastní řídící a komunikační desky
 • Přechod na operační systém Linux
 • Další rozvoj funkcí integrovaného podpůrného nástroje Pertinax

2003 ZAT- PRIMIS

 • Odkoupením know-how od ŠKODA Controls získány řídící systémy rodiny Primis (mikropočítačová
  stavebnice Primis 2000 a soubor jednodeskových
  autonomních mikropočítačů Primis 196)
 • Speciální aplikace v jaderné a klasické energetice
  (RS regulačních kazet jaderných reaktorů typu VVER, řídící a ochranný systém parní turbíny)
 • Deterministická sériová komunikační sběrnice RDD, komunikace Ethernet s protokolem Pernet
 • Nástroje pro aplikační programování a ladění SoFIC (pro Primis 2000 postupně zaintegrovány do prostředí Pertinax 2007)

2011 ZAT SandRA – Z100, Z200

 • Představena nová rodina řídicích systémů ZAT SandRA (Safe and Reliable Automation)
 • Procesní stanice Z200 představují otevřený mikropočítačový systém budovaný nad sběrnicí RapidIO s vysokým výpočetním výkonem
 • Soubor jednodeskových autonomních mikropočítačů Z100 je určen k vytváření speciálních řešení jak svojí funkčností (např. řízení
  měniče pohonu, speciální měřící deska, regulátor
  napětí, atd.), tak svým mechanickým provedením (např. deska na DIN lištu, zásuvný modul do mechaniky, kompaktní přístroj, atd.)
 • Plná návaznost na integrovaný podpůrný nástroj Pertinax 2007 pro projektování
Kam pokračovat...