Zázemí

ÚvodZázemí

Sídlo společnosti ZAT v Příbrami

Sídlo společnosti ZAT v Příbrami bylo vystavěno v roce 1973, kdy došlo k rozmachu vývoje, výroby a projektování automatizačních prostředků, a původní budova VZUP na Kamenné už přestala tehdejším potřebám dostačovat.

V roce 2008 bylo rozhodnuto o rekonstrukci tohoto areálu. Výsledkem rekonstrukce budou v roce 2012 zmodernizované budovy A (s novou recepcí a komunikačním centrem) a B, zateplené budovy C a D, nový systém vytápění celého areálu (na zemní plyn) a renovovaný prostor vjezdu. V dalších etapách se předpokládá dokončení rekonstrukce zbývajících vozovek a parkovišť a rekonstrukce interiérů budov C a D tak, aby odpovídaly požadavkům daným našimi zakázkami i potřebám našich pracovníků. Cílem přestavby je celková modernizace areálu tak, aby sloužil potřebám firmy pro další období, a byl reprezentativním místem pro jednání s našimi zákazníky i příjemným pracovním prostředím pro zaměstnance.

Pohled na recepci v budově A v ZAT Příbram (2009)

Bourání části budovy B při přestavbě areálu ZAT Příbram (2010)

Bourání staré recepce a části budovy A při přestavbě areálu ZAT Příbram (2010)

Nově rekonstruovaná budova A a recepce ZAT Příbram po přestavbě (2011)

Pracoviště společnosti ZAT v Plzni

ZAT a.s. v Plzni sídlila v letech 2003 – 2007 (po akvizici části Škoda Controls) v objektu Škoda ETD v Doudlevcích. Tyto prostory byly z důvodů kapacitních, funkčních i reprezentačních zcela nevyhovující, a tak byla v roce 2004 zahájena výstavba nové budovy Výzkumného a vývojového centra se zkušebnou v Plzni v Černicích. Stavba byla dokončena v březnu roku 2007 a pracovníci plzeňské části ZAT se sem přestěhovali krátce poté – v dubnu 2007.

Místo budoucí budovy ZAT v Plzni v Písecké ulici (2005)

Budova ZAT v Písecké ulici v Plzni před dokončením 5. podlaží (2006)

Rozestavěná budova ZAT v Písecké ulici v Plzni - stavba prvního podlaží (2006)

Pracoviště ZAT Plzeň (2009)

pracoviště společnosti ZAT v Trnavě

Abychom mohli snadněji a lépe komunikovat se stále se rozšiřujícím portfoliem zákazníků na Slovensku, byla v roce 2009 založena obchodně-technická kancelář v Tamaškovičově ulici v Trnavě. Protože je strategickým záměrem působit na slovenském trhu dlouhodobě, bylo v roce 2012 rozhodnuto o přestěhování pracoviště z pronajatých prostor do vlastních (Seredská ulice, Trnava)

Pracoviště ZAT na Slovensku v Trnavě, Tamaškovičově ulici (2009)

Pracoviště ZAT na Slovensku v Trnavě, Sereďské ulici (2012)

Kam pokračovat...