Smart budovy a energie

Nabízíme efektivní správu budov bez ohledu na skladbu stávajících technologií, kterými je vybavena. Zajistíme vám výraznou úsporu nákladů spojených s jejím provozem. Díky monitoringu, autonomnímu hlídání a regulaci požadovaného stavu řídíme a upravujeme vnitřní klima včetně aktuální teploty, vlhkosti a koncentrace CO2, a to na úrovni jednotlivých místností dle stanovených potřeb.

Poskytujeme přehled spotřeby i úniků energií v reálném čase včetně energetické špičky. Na základě naměřených hodnot analyzujeme současný stav a navrhujeme optimalizaci, ať už režimu provozu budovy, nebo třeba výrobní linky.

Monitoring vnitřního prostředí

V současné době se odběratelé energií potýkají se zásadním nárůstem cen, přičemž náklady na dodávku tepla představují v celkovém rozpočtu plateb za energie podstatnou položku. Hledání cest k dosažení úspor se tak stává nevyhnutelným řešením.

Výrazných úspor na nákladech za dodávku tepla s dodržením stávajících požadavků lze vedle realizace finančně náročných rekonstrukcí budovy dosáhnout i úpravou individuálních teplotních režimů v jednotlivých místnostech.

Kromě finančních úspor můžete správným nastavením vytápění, větrání a třeba i osvětlení prokazatelně zlepšit kvalitu vnitřního klimatu místnosti, což má nemalý vliv na zdravotní stav jejích uživatelů, a tedy i kvalitu jejich života.

Produkty pro monitoring vnitřního prostředí

Řešení využívá námi vyvinutý snímač, který kromě monitoringu environmentálních hodnot umožňuje kontrolu obsazenosti místnosti za pomocí termokamery (GDPR friendly). Na základě dlouhodobého měření pak poskytuje podklad pro optimalizaci využití kanceláří, zasedacích místností atd. Je vhodné nejen pro majitele kancelářských budov, kteří své prostory pronajímají firmám s důrazem na co nejefektivnější vytěžení dispozic budov, ale i pro firmy samotné, které tím mohou optimalizovat množství pronajatých míst s ohledem na počet zaměstnanců.

Řešení stavíme na naší platformě SimONet, která nasnímaná data sbírá, zpracovává, vizualizuje, analyzuje a nabízí i možnost ovládání periferií – tedy reakce na naměřené, nestandardní stavy. Platforma SimONet umožňuje sdružení dat z libovolného množství technologií a aplikací do jedné.  Nabízí kompletní přehled o stavu budovy, ať už přímo v aplikaci SimONet, nebo formou reportů či upozornění. Řešení v podobě jedné aplikace sdružující veškerá data o budově a technologiích v ní použitých je vhodné pro ty, kdo požadují rychlý přehled, nechtějí si pamatovat řadu hesel a svůj čas využívají efektivně.

Simonet 1

Řešení využívá kombinace chytrých termostatických hlavic osazených na stávající radiátory, prostorových čidel měřících environmentální hodnoty (teplota, vlhkost, CO2) a platformy SimONet, která slouží k vizualizaci aktuálních i historických hodnot a nastavování požadovaných parametrů pro jednotlivé místnosti.

Řešení je primárně vhodné pro budovy využívající centrálního dodavatele tepla. Nicméně úspory prokazuje i v případě budov s vlastním tepelným zdrojem, který již regulaci pro danou budovu do určité míry umožňuje.

Dalším faktorem a přidanou hodnotou je vybalancování tepelného komfortu na úrovni jednotlivých místností. V průběhu dne systém reaguje na ohřívání budovy slunečním zářením a reguluje tepelný komfort v každé místnosti dle jejích aktuálních požadavků.

Simonet 1
Platforma SimONet

Zjistěte více o chytrém řešení pro chytré budovy

https://www.simonet.eu/cz/vyuziti-simonetu/sprava-budov/ (extern� odkaz)

Monitoring a regulace spotřeby energií

Elektřina, plyn, voda, teplo – energie, jejichž spotřeba se měří v každé společnosti. Nabízíme vám chytré řešení pro sběr dat z fakturačních měřidel. Získáte přehled o spotřebě energií v reálném čase, což vám umožní optimalizovat režim provozu vaší budovy.

Jste-li provozovatelem budovy s více právnickými subjekty v nájmu, můžete využít naše řešení automatického odesílání dat na organizátora trhu. Případně, s využitím naší platformy MEC, rozúčtovat náklady na spotřebu energií na jednotlivé právní subjekty využívající vaše prostory pro podnikání.

Produkty pro monitoring a regulaci spotřeby energií

Electro System
Monitoring a optimalizace spotřeby energií

Řešení bezdrátového sběru dat z fakturačních měřidel využívá IoT přenosové komunikační vrstvy pro rychlou, snadnou a neinvazivní instalaci. Díky dlouhodobému a častému sběru dat lze optimalizovat režim fungování budovy dle tarifů vašeho dodavatele energií, anebo s ohledem na zasmluvněné „čtvrthodinové maximum“ optimalizovat provoz výrobní linky či strojů

Chytrá technologie vám může pomoci nejenom s odečítáním naměřených hodnot z koncových zařízení, ale i s detekcí černých odběrů

Wireless Data
MEC Smart Metering

Produkt MEC je chytrý systém pro místní distribuční společnosti a výrobce měřicích a řídicích zařízení pro energetiku umožňující automatický sběr, zpracování a vizualizaci údajů o dodávkách a spotřebě elektrické energie

Jediná aplikace poskytne například online informace o evidenci elektroměrů, denních hodnotách anebo funkci automatických reportů, což je výrazný benefit pro zákazníka

Chcete vědět více? Kontaktujte nás!