„Zaměřujeme se na inovace skladby dodávek a služeb pro naše partnery,“ říká František Kural, ředitel divize Energetika

„Zaměřujeme se na inovace skladby dodávek a služeb pro naše partnery,“ říká František Kural, ředitel divize Energetika

Řídicí systém SandRA je v současné době technologicky i z pohledu bezporuchovosti a bezpečnosti na vrcholu současných high-tech technologií pro řízení průmyslových procesů.

Proto se ZAT v letošním roce v oblasti klasické energetiky zaměřuje především na inovace skladby dodávek a služeb pro partnery, např. optimalizaci provozu kotlů, parních turbín nebo budicích souprav. „Rozšířili jsme portfolio dodávek o služby související s provozem našich zařízení. Jde především o práci s daty, které má zákazník k dispozici, jako je návrh optimalizace provozu na základě monitoringu funkce jednotlivých zařízení, predikce možných problémů či cílený servis,“ konstatuje František Kural, ředitel divize Energetika.

Všechny tyto služby mají za cíl optimalizovat chod řízené technologie i provozní a servisní náklady zákazníka. Jde o další rozšíření služeb a garance kvality k již poskytované desetileté záruce na řídicí systémy Z200 a Z210 určené právě pro oblast klasické energetiky a smart systémů.

S procesními stanicemi vlastního řídicího systému SandRA úzce souvisí i HMI, tedy uživatelsky příjemné ovládání a dálková diagnostika jednotlivých technologií, kdy lze operativně řešit případné problémy. Dlouholeté zkušenosti má ZAT se spoluprací s americkou firmou Wonderware a jejím českým zastoupením u firmy Pantek. „Velké množství úspěšných společných aplikací nám přineslo privilegium certifikovaného integrátora a několikanásobný titul Nejlepší integrátor Wonderware v České republice,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT.