Opatření týkající se šíření Covid-19

Jistě jste, stejně jako my, zaznamenali v uplynulých dnech poměrně rychlé šíření onemocnění Covid-19, přičemž onemocnění se vyskytuje ve stále větším počtu zemí na téměř všech kontinentech světa.

Naše společnost dodává technologii a služby svým zákazníkům po celém světě, přičemž jednotlivé realizace se neobejdou bez účasti našich techniků a dalších spolupracujících osob.

Bez paniky, nicméně s plnou odpovědností neustále sledujeme vývoj a rozšiřování onemocnění Covid-19, přičemž průběžně vyhodnocujeme, a to i ve spolupráci s odbornými lékaři, případná rizika, která by se jakkoli týkala našich zákazníků, zaměstnanců, spolupracujících osob a subjektů a samozřejmě i našich zakázek.

V souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 si Vás dovolujeme informovat, že v případě, že budou příslušnými orgány přijata opatření, jejichž předmětem bude omezení pohybu osob nebo zboží nebo budou přijata nějaká jiná opatření, přičemž tato omezení či opatření se budou vztahovat k našim zaměstnancům, dodavatelům, subdodavatelům, zákazníkům, spolupracujícím osobám nebo zakázkám, že taková opatření nebo omezení mohou mít dopad na plnění námi realizovaných dodávek.

V případě, že nastane jakéhokoli výše uvedené omezení či opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19, které by mělo jakýkoli dopad na námi realizované dodávky, tak Vás budeme neprodleně informovat s cílem, co možná nejvíce eliminovat případné dopady na plnění našich dodávek.

Věříme, že se šíření onemocnění Covid-19 podaří zastavit, čímž dojde k uklidnění stávající situace a jedná se tak o dočasný stav.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se výše uvedeného, nás prosím neváhejte kdykoli kontaktovat.

 

Preventivní opatření pro zaměstnance a pro provoz společnosti ZAT a.s.:

 

  • Všechna pracoviště vybavena dalšími desinfekčními prostředky a zaměstnanci byli informováni o nutnosti dodržování přísnějších hygienických pravidel.

 

  • Každý návštěvník ZATu je registrován na recepci a je povinen podepsat čestné prohlášení, že nepřicestoval z rizikových oblastí, není v kontaktu s osobami v karanténě a nepociťuje příznaky respiračního onemocnění.

 

  • Účast zaměstnanců na všech akcích sdružujících velké množství lidí je zakázána.

 

  • Zaměstnancům bylo doporučeno necestovat do rizikových oblastí a v případě, že vycestují do zahraničí, jsou evidování v interním systému.

 

  • Po návratu ze zahraničí jsou zaměstnanci informováni, zda oblast, kterou navštívili, patří mezi rizikovou. Pokud ano, musí neprodleně kontaktovat příslušnou hygienickou stanici.

 

  • Veškeré zahraniční služební cesty do oblastí označených jako rizikových jsou zakázány.

 

  • Při zahraniční služební cestě jsou zaměstnanci vybaveni dodatečnými hygienickými potřebami (antibakteriální gely, respirátory).

 

  • Zaměstnanci pociťující příznaky chřipkového onemocnění jsou povinni nedocházet na pracoviště a kontaktovat lékaře.