SimONet Collection Zpět

Popis produktu

Prostřednictvím našeho produktu zajišťujeme sběr dat z technologických procesů a zařízení v místech, kde není možné použít standardní komunikační sítě, nebo je jejich využití neefektivní. Tento způsob získávání informací používáme i ve stávajících produktech ZAT. Nabízíme komplexní monitoring elektrických i neelektrických veličin.

Technické řešení je založeno na platformě IoT, kdy sběr dat je prováděn z bateriově napájených nízkoenergetických senzorů. V návaznosti na senzorickou část jsou data ukládána do databáze.

Po jejich uložení a zarchivování dat jsou možné dva modely využití:

  • Data jsou vizualizována v návazném produktu SimONet Visualization.
  • Data jsou poskytnuta ke zpracování a případné vizualizaci externím nástrojem zákazníka.

Technické řešení

  • Nízkoenergetický snímač využívající platformu IOT
  • Komunikační převodník pro integraci IOT do stávajících produktů ZAT

Topologické schéma

Přínosy pro zákazníka

  • Vlastní vývoj a výroba snímačů
  • Rychlá realizace
  • Informace online
  • Úspora nákladů na údržbu
  • Úspora provozních nákladů sběru informací