Díky inovaci naší aplikace DDTS zvyšujeme bezpečnost v železniční a silniční dopravě

Díky inovaci naší aplikace DDTS zvyšujeme bezpečnost v železniční a silniční dopravě

Dokážete si představit, kolik systémů je nezbytných pro bezproblémový chod nádraží či kdo kontroluje jejich funkci, když na stanici není personál? Z těchto a z mnoha dalších důvodů vyvstal v oblasti železniční dopravy požadavek na zavedení systému dálkového dozoru nad funkčností uvedených systémů (DDTS) a na jejich bezobslužný provoz.

Jak DDTS funguje?

Informace z jednotlivých technologických systémů, jako jsou osvětlení, rozhlas, kamery, informační tabule, elektrický ohřev výhybek, klimatizace, vzduchotechnika atd., se sdružují v integračních koncentrátorech (řídicí systém SandRA Z210) příslušných železničních stanic. Ty jsou datovou sítí napojeny do integračních serverů. Na ně jsou připojena klientská pracoviště a dispečinky. Díky tomu mají zodpovědné osoby k dispozici veškeré aktuální informace, které si mohou kdykoliv zobrazit a rychle a efektivně reagovat na vzniklé situace. 

Automatická tvorba aplikací DDTS

Společnost ZAT se oblastí dálkové diagnostiky technologických systémů zabývá od roku 2012. Každoročně investujeme do vývoje přes 30 milionů korun. V letošní roce jsme se zaměřili také na inovaci tohoto systému. Jedním z požadavků byla i automatická tvorba aplikací DDTS tak, abychom byli schopni co nejrychleji reagovat na požadavky zákazníka.

Dříve programátoři tvořili aplikaci DDTS manuálně, tj. signály z technologií ručně napojovali na zobrazované prvky v aplikaci. To bylo nejenom časově náročné, ale vznikala zde i možnost chybovosti. V rámci vývojového požadavku jsme uvedli na trh pomocný software DDTS Asist určený pro automatickou tvorbu aplikací DDTS. Nový software je schopný převzít data z databáze, napojit je na prvky ve vizualizaci a následně automaticky vytvořit příslušná vizualizační okna včetně alarmního stromu. Dispečer je pak automaticky upozorněn například na výpadek ohřevu výhybek, což má zásadní vliv na bezpečnost provozu.

Diagnostický systém DDTS Asist je určený pro využití v železniční i silniční dopravě. V současné době naši aplikaci DDTS využívají například dispečinky v Plzni, v Českých Budějovicích, v Ústí nad Labem či v Hradci Králové.

Pro více informací kontaktujte Milana Hucla, ředitele divize Smart systémy.