Bioplynové stanice Zpět

Popis řešení

Společnost ZAT stála u výstavby několika bioplynových stanic v době nejsilnější dotační vlny. Bioplynové stanice považujeme za efektivní zdroj energie a chápeme, že porucha technologie a neplánovaná odstávka představuje pro provozovatele významnou ekonomickou ztrátu. Našim cílem je tedy nejen nasazovat spolehlivý řídicí systém, ale i zajišťovat dostatečně flexibilní servis. Zmíněnou flexibilitu garantujeme díky možnosti vzdáleného přístupu a udržování skladu náhradních dílů.
Mezi námi servisované bioplynové stanice patří například Starosedlský Hrádek, Dlouhá Lhota, Načeradec, Mrákov, Stanoviště, Dvorianky (SK) a Bzovík (SK).

Poznáváte se?

 • Jste provozovatelem bioplynové stanice a váš systém je zastaralý a jeho poruchovost roste?
 • Nevyhovuje vám cizojazyčná dokumentace k řídicímu systému zahraničního výrobce?
 • Rádi byste stávající řízení doplnili o další funkce?
 • Potýkáte se s obtížnou komunikací a dlouhou reakční dobou servisní organizace?
 • Zajímá vás problematika budoucího uplatnění bioplynových stanic a diskutované povyšování bioplynu na biometan?

Neváhejte se na nás obrátit a sjednat si nezávaznou schůzku, naši odborníci vám rádi navrhnou možnosti řešení vašich potřeb.

Technické řešení

Řízení

Nabízíme řízení pomocí vlastního kompaktního řídicího systému SandRA Z210 s možností připojení vzdálených vstupů a výstupů. Mezi nejvýraznější výhody tohoto systému patří jeho český původ, možnost doplňování funkcí v souvislosti s případnou úpravou technologie bioplynové stanice a flexibilní česká servisní podpora včetně vzdáleného přístupu.
Dle požadavků zákazníka dokážeme postavit řízení i na systémech jiných dodavatelů, např. BaR nebo Siemens.

Vizualizace

Informace z řídicího systému zobrazujeme na operátorském pracovišti s využitím české platformy Reliance. Nabízené vizualizační prostředí je přehledné a umožňuje nastavení dle individuálních potřeb.

Topologické schéma

Přínosy pro zákazníka

Při nasazení řídicího systému SandRA:

 • přívětivé uživatelské prostředí a komfortní přístup k aktuálním datům prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu atd.
 • možnost doplňování funkcí v závislosti na úpravách technologie
 • český výrobek, dokumentace i podpora v českém jazyce
 • rychlý servisní zásah na místě nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu
 • otevřenost řídicího systému – možnost SW úprav provozovatelem
 • nastavená spolupráce se servisní společností strojní části (AGETE)
 • úspora nákladů díky preventivní údržbě na základě sběru a analýzy diagnostických dat

Reference

Aktuálně realizujeme:

 • Slatina

V současné době realizujeme pod vedením firmy AGETE úpravu technologie bioplynové stanice Slatina poblíž Lovosic. Provozovatel bioplynové stanice se rozhodl doplnit technologii o separátor, který mu umožní zvýšit efektivitu koncového skladu. V rámci zakázky ZAT zajišťuje jak dodávku a instalaci řízení a polní instrumentace samotného separátoru, tak zaintegrování nového zařízení do celkového řídicího systému Siemens. Součástí dodávky je samozřejmě zajištění příslušných úprav vizualizace na operátorském pracovišti. Plánovaný termín dokončení zakázky je listopad 2020.

Dokončené zakázky:

 • Starosedlský Hrádek

Na konci roku 2018 jsme dokončili modernizaci řídicího systému bioplynové stanice Starosedlský Hrádek v okrese Příbram. Provozovatel se po vypršení záruční doby potýkal s nedostatečnou servisní podporou zahraničního dodavatele řídicího systému. V rámci rekonstrukce byl původní řídicí systém BaR nahrazen řídicím systémem ZAT SandRA Z210 a zároveň byla s použitím české platformy Reliance zmodernizována i vizualizace celé technologie. Realizaci jsme provedli s minimálním omezením provozu stanice a s maximálním možným zachováním stávajících rozvodů. V současnosti provozovatel oceňuje zejména flexibilitu servisní podpory a možnost doplňování funkcí systému řízení.