Centrální dispečink a integrace různých systémů Zpět

Popis produktu

Prostřednictvím našeho produktu poskytujeme řízení a monitoring různých technologických komplexů. Sdružujeme informace z různých zdrojů do jednoho uživatelského rozhraní. Poskytujeme možnost vzdáleného přístupu. Na základě vašich požadavků jsme schopni nabídnout řešení na míru.

Topologické schéma

Řízené a monitorované technologie

  • Dispečink úpravny uhlí Ledvice
  • Dispečink oblastního ředitelství železniční infrastruktury Č. Budějovice, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem

Přínosy pro zákazníka

  • Zvýšení efektivity, snížení počtu obslužného personálu – nalezení finančních úspor
  • Přehlednost a uživatelský komfort – informace na jednom místě
  • Vzdálený přístup online přes webové rozhraní
  • Úspora servisních nákladů