Certifikát k environmentálnímu vyúčtování společnosti ZAT za rok 2013

Certifikát k environmentálnímu vyúčtování společnosti ZAT za rok 2013

Na začátku června 2014 byl naší společnosti doručen Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2013, který mu udělil kolektivní systém ASEKOL. Jako výrobce / dovozce elektrozařízení má naše společnost povinnost zajistit sběr a recyklaci na konci jejich životního cyklu. O zpětný odběr našich starých spotřebičů se stará kolektivní systém ASEKOL.

Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme ušetřili životnímu prostředí. Víme, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí z analýzy společnosti ASEKOL.

Základem Environmentálního vyúčtování je studie životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle Assessment) vyřazených CRT televizí a monitorů, které tvoří cca 78 % všech sebraných elektrozařízení v rámci společnosti, ale i drobných elektrospotřebičů, které tvoří zbývajících 22 %. Certifikát tedy vypovídá o kompletní struktuře sběru kolektivního systému ASEKOL, ovšem s ohledem na spotřebiče uvedené na trh naší společností v roce 2013.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než čtyři a čtvrt roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL pro firmu ZAT a.s. vyplývá, že s ohledem na tržní podíl námi na trh uvedených spotřebičů jsme uspořili 7,68 MWh elektřiny, 545,42 litrů ropy, 29,32 m3 vody a 0,14 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,41 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 6,08 tun".

Když si uvědomíte, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to nezanedbatelná čísla.

Tímto děkujeme všem zaměstnancům, kteří zodpovědně třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.