Dálková diagnostika technologických systémů Zpět

Popis produktu

Dálková diagnostika technologických systémů zajišťuje diagnostiku zařízení TLS v ŽDC s možností ovládání některých zařízení z důvodu změny jejich parametrů. Systém je realizován na platformě Reliance v úrovni integračního serveru (InS) a na platformě Pertinax v úrovni integračního koncentrátoru (InK). Systém zajišťuje jednotný způsob zobrazení všech diagnostických informací a jednotný způsob servisní obsluhy. Informace jednotlivých TLS jsou sdružovány v integračních koncentrátorech příslušných ŽST. Integrační koncentrátory nebo zařízení splňující požadavky typu InK jsou následně technologickou datovou sítí napojeny do integračních serverů. Na ně jsou připojena klientská pracoviště a dle typu obsluhy je zvolen profil uživatele. Systém dálkové diagnostiky obsahuje také zařízení s názvem terminálový server (TeS), které je součástí koncepce a slouží pro konvertování obrazovek z integračních serverů na zařízení dotykového terminálu telefonního zapojovače v dopravní kanceláři.

Technické řešení

Použitý HW:

 • Redundantní integrační servery HP DL380
 • Integrační koncentrátor Z210
 • BaR stanice vzdálených vstupů
 • Klient mobilní a stacionární

Použitý SW:

 • Programové prostředí vizualizace - Reliance 4 Control
 • Programové prostředí PLC – Pertinax

Komunikační protokoly:

 • IEC 60870-5-104
 • SNMP v3, SNMP TRAP, XML, M-BUS, MOD-BUS

Topologické schéma

Implementované technologické systémy

 • Elektrický ohřev výměn
 • Osvětlení železničních stanic a zastávek
 • Autonomní stabilní hasicí zařízení
 • Zařízení pro detekci požáru
 • Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
 • Informační systémy pro cestující
 • Kamerové systémy
 • Elektrická předtápěcí zařízení
 • Elektrotechnika a energetika
 • Odečet spotřeby elektrické energie
 • Kotelny
 • Bezpečnostní systémy v tunelech
 • Eskalátory
 • Výtahy
 • Diagnostika sběračů hnacích vozidel
 • Vybrané síťové prvky lokálních technologických datových sítí

Projektová dokumentace

V rámci dodávek našich produktů je součástí i tvorba projektové dokumentace od přípravné dokumentace pro provádění stavby až po dokumentaci o skutečném provedení stavby. Zajišťujeme také podporu hlavním projektantům při vzniku studií a návrzích připravovaných staveb. Pro projekci využíváme moderních nástrojů ELCAD, Engineering Base, AutoCAD.

Přínosy pro zákazníka

 • Diagnostika HW, prediktivní údržba
 • Centralizace a správa technologických systémů online
 • Optimalizace údržby
 • Vzdálený přístup online přes webové rozhraní
 • Uživatelsky přívětivé prostředí
 • Ovládání a diagnostika
 • Flexibilita řešení, přizpůsobení se individuálním potřebám zákazníka
 • Úspora provozních nákladů
 • Predikce ušetří náklady a starosti s odstraňováním závad - „předpovídat znamená vyhnout se havarijnímu stavu“
 • Vzdálený přístup online přes webové rozhraní