Dceřiná společnost ZAT vytvořila informační systém pro evropské tiskové agentury včetně ČTK

Dceřiná společnost ZAT vytvořila informační systém pro evropské tiskové agentury včetně ČTK

Naši kolegové z Definity Systems dosáhli velkého úspěchu, kdy se významnou měrou podíleli na vytvoření informačního systému Sport Edit. Ten pro své potřeby využívá Sdružení evropských tiskových agentur pro správu a distribuci sportovních výsledků.

Dříve zpravodajské agentury pracovaly se sportovními daty samostatně na vlastním národním trhu. V současné době se data o jednotlivých soutěžích vkládají do systému pouze jednou, využít je pak mohou všichni zapojení partneři. Podle ČTK, která systém také používá, nová platforma umožňuje agenturám snížit pracovní zátěž, omezit ruční vkládání dat, rozšířit a efektivněji plánovat pokrytí soutěží, sdílet úsilí i náklady a zatraktivnit a zrychlit nabízené služby.

IS Sport Edit slouží ke sběru, spravování a následné distribuci získaných dat. Spravované informace obsahují podrobné údaje o týmech, klubech, atletech, stadionech, soutěžích atd. Systém rovněž obsahuje funkce pro plánování jednotlivých soutěží a zápasů. Systém byl navržen tak, aby umožňoval dynamické zakládání jednotlivých sportů prakticky bez jakéhokoliv omezení. Flexibilita systému umožňuje reflektovat rozdílné požadavky na zadávání a sledování výsledků u jednotlivých agentur. 

Projektu se účastnila řada tiskových agentur vedená Norskou tiskovou agenturou (NTB). Dalšími zúčastněnými jsou: ČTK (Česko), TT (Švédsko), STT (Finsko), PAP (Polsko).


Mezi klíčové vlastnosti IS Sport Edit patří:

  • multijazyčnost,
  • distribuce dat klientům pomocí Web Hooks – aplikace na základě reakce na událost (např. změna výsledku zápasu, dokončení aj.)