Dodali jsme řídicí systém na projekt zařazený mezi nejlepší stavby Plzeňského kraje 2018

Dodali jsme řídicí systém na projekt zařazený mezi nejlepší stavby Plzeňského kraje 2018

Modernizace tratě Rokycany – Plzeň, jejíž součástí je i výstavba Ejpovického tunelu, byla oceněna jako jedna z nejlepších staveb Plzeňského kraje v roce 2018. Titul získala za vysoce profesionální provedení a za jemné zasazení významné dopravní stavby do krajiny. Vítěze vybírala odborná porota z 20 nominovaných staveb.  

I naše společnost má významnou zásluhu na modernizaci tratě. Dodali jsme zde systém dálkové diagnostiky technologických systémů (DDTS), do něhož jsme integrovali více než 100 jednotlivých technologií. Nechyběly mezi nimi kamery, elektronický zabezpečovací systém, samozhášecí systém, osvětlení, odečet spotřeby elektrické energie, řízení vzduchotechniky apod. Jako řídicí systém byla uplatněna SandRA 210.  

V současné době probíhají v Ejpovickém tunelu v nočních hodinách výluky provozu kvůli úpravám v řídicím systému. Plánované změny mají přispět k ještě vyšší spolehlivosti a bezpečnosti provozu.