Dodávky řídicího systému ZAT pro vodní energetiku

Dodávky řídicího systému ZAT pro vodní energetiku

Voda je z pohledu energetiky stále globálně nejvýznamnějším obnovitelným zdrojem energie. Aktuálně se ve světě staví na 3700 hydroenergetických projektů. I když geografické podmínky střední a východní Evropy neumožňují využívat vodní zdroje jako v Asii či Jižní Americe, v rámci plánovaného odklonu od uhlí jde o důležitý obnovitelný zdroj výroby elektrické energie u nás i na Slovensku.

Společnost ZAT patří mezi významné dodavatele řídicích systémů do energetiky. Pro vodní elektrárny vyvíjí a nasazuje produkty pro výstavbu a modernizaci systémů kontrol a řízení. „Možnosti našich dodávek jsou různorodé a závisí hlavně na přání a požadavcích zákazníků. Jsme v této oblasti natolik zkušení, že dokážeme zákazníky často nasměrovat k pro ně výhodnému způsobu rekonstrukce. Třeba formou migrace části řídicího systému nebo vhodnou formou garantovaného servisu s možností redesignu nejproblematičtějších částí automatizačních prostředků,“ říká František Kural, manažer segmentu klasická energetika.

ZAT nabízí řešení projektu na klíč, tedy jako generální dodavatel stavby, i dílčí dodávky produktů využívajících kompaktní řešení procesních stanic.

Do první skupiny spadá například modernizace vodní elektrárny Lipno I, kde ZAT realizoval komplexní dodávku od basic designu přes nasazení robustního DCS systému SandRA Z200, kompaktních regulátorů, fázování a lokální řídicí stanice až po uvedení do provozu a záruční a pozáruční servis. „Oproti tomu jsme schopni díky kompaktním a na míru šitým řešením uspokojit i dílčí požadavky zákazníků z oblasti obnovitelných zdrojů energií. Nabízíme jim možnost podílet se na dodávkách, montáži a uvedení do provozu jejich budoucích zařízení,“ doplňuje František Kural. Výhody tohoto modelu jsou jasné – koncový uživatel má přímou odpovědnost za činnosti, které má pevně „v rukou“. V době uvedení do provozu už je schopen za asistence specialistů ZAT sám zařízení konfigurovat, servisovat a ve výsledku kvalifikovaně a efektivně provozovat. Zároveň může využít vlastních kvalifikovaných odborníků. Při využití jejich znalostí dochází k výrazně efektivnějšímu provozu a snížení nákladů také na náhradní díly a obecně na servis. Jde tedy o levná řešení splňují všechny požadavky na přesnost a rychlost reakce na najetí bloku a dodávkách elektrické energie. V tomto segmentu má ZAT velké zkušenosti, dodávky kompaktů jsou běžnou součástí realizovaných projektů.

Kompaktní kontroléry ZAT:

Z110 AVR – kompaktní regulátor buzení

Z110 DSD – fázovač

Z110 OZSS – synchronizace otáčecího zařízení turbíny

Z210 – komunikační bridge a řízení technologií např. v dopravě, plynárenství, ale i dalších technologických provozů třeba v energetice

Z211 – novinka v rodině kompaktních kontrolérů – kompaktní kontrolér točivých strojů, hlavně vodních turbín a parních turbín menšího výkonu